Manometri punjeni glicerinom

Namenjeni merenju pritiska neagresivnih, tečnih i gasovitih fluida u otežanim uslovima rada pri pulsiranju radnig pritiska ili pri spoljašnjoj vibraciji instrumenta MRG – manometar radijalni glicerinski,

 

KONSTRUKCIONA IZVEDBA: EN 837-1
NAZIVNI PREČNICI: 63, 100,160 mm
KLASA TAČNOSTI: 1.0%, 1.6%,
MERNI OPSEG: DN63,  -1..0..600 bar
DN100, DN160 -1..0..1000 bar
OPTEREĆENJE: ,DN63 ,  3/4 pune skale, flukturiajuće 2/3x pune skale ,  kratkotrajno do pune skale

-,DN100 i DN160  ,do pune skale , flukturiajuće 0.9x pune skale ,  kratkotrajno do  1.3x pune skale

TEMPERATURA okoline -20 ÷ 65 C
radnog fluida do 65 C
prema zahtevu i do 150 C
PRIKLJUČAK aksijalna (od nazad) ili radijalna (od dole) izvedba od mesinga, navoj prema zahtevu
KUĆIŠTE nerđajući čelik, sa sigurnosnim otvorom od pozadi za rasterećenje pritiska
POKLOPAC nerđajući čelični lim sa sigurnosnim staklom   tip zatvaranja zglobni  „bayonet“
MERNI SISTEM burdonova cev ili cevna opruga od legure bakra
PRENOSNI MEHANIZAM od mesinga
BROJČANIK aluminium belo obojen sa crnim oznakama
SKAZALJKA aluminium crno plastificiran
ZAŠTITA IP 65 i  IP 66  EN 60529
NAČIN PORUČIVANJA Ø100 G1/2 (0÷10) MRG Kl.1,6
DODATNE OZNAKE -1 manometri sa prigušnicom
PUNJENJE glicerin, 99.7 %