LABORATORIJA-FADIP MERNA TEHNIKA DOO BEČEJ

 

U okviru Fadip-merne tehnike d.o.o. posedujemo akreditovanu laboratoriju od strane Akreditacionog tela Srbije za etaloniranje merila pritiska i merila temperature, prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017.

Akreditovani smo za sledeće vrste merila pritiska: vakuummetri, manovakuummetri sa elastičnim mernim elementom i elektromehanički sa analognim i digitalnim pokazivanjem. Etaloniranje merila pritiska vršimo prema standardu DKD-R 6-1:2014. Obim akreditacije obuhvata opseg pritiska od -1 do 1000 bar sa klasom tačnosti merila 0.25, 0.6, 1.0, 1.6, 2.5

Takođe smo akreditovani za etaloniranje merila temperature: stakleni termometri punjeni tečnošću, bimetalni termometri, digitalni termometri sa pripadajućom uranjajućom sondom u kompletu prema standard NIST SP 250-23:1988 i otporni termometri, termoparovi.