Usluge

      Pored proizvodnje manometara i termometara nudimo i usluge defektaže i popravke merila pritiska i temperature. Da bi se pristupilo popravci merila pritiska i temperature neophodno je uraditi defektažu merila kako bi kupac imao uvid da li je popravka moguća i ako jeste da li mu se isplati da merilo opravlja ili da kupi novo.
Nakon defektaže i odobrenja kupca pristupa se popravci merila koja obuhvata sledeće stavke:

– Odmašćivanje i čišćenje unutrašnjih i spoljašnjih delova manometra.

– Zamena dotrajalih ili slomljenih delova.

– Dovođenje merila u klasu tačnosti.

-Vršimo uslugu mašinske obrade na CNC strugu i glodalici.