Laboratorija za etaloniranje merila pritiska

 

     U okviru Fadip-merne Tehnike posedujemo akreditovanu laboratoriju od strane Akreditacionog tela Srbije za etaloniranje merila pritiska, prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025.
Etaloniranje merila pritiska vršimo prema standardu DKD-R 6-1. Obim akreditacije obuhvata opseg pritiska od -1 do 1000 bar-a sa klasom tačnosti 0.6, 1.0, 1.6, 2.5.