Manometri klase 0.6


Namenjeni merenju pritiska neagresivnih, tečnih i gasovitih fluida u laboratorijskim uslovima
MRL – manometar radijalni liven
KONSTRUKCIONA IZVEDBA EN 837-1
NAZIVNI PREČNICI 160 mm
KLASA TAČNOSTI 0.6%
MERNI OPSEG DN160 -1..0..600 bar
OPTEREĆENJE 75% do pune skale kratkotrajno do 100 bara 1.3x od pune skale iznad 100 bara 1.15x od pune skale
TEMPERATURA okoline -20 ÷ 60 C
radnog fluida do 60 C
PRIKLJUČAK radijalna (od dole) izvedba od mesinga, navoj prema zahtevu
KUĆIŠTE čelik crno plastificiran ili nerđajući čelik
POKLOPAC aluminijumski odlivak crno plastificiran sa staklom ili nerđajući čelik sa staklom
MERNI SISTEM burdonova cev ili cevna opruga od legure bakra
PRENOSNI MEHANIZAM  od mesinga
BROJČANIK aluminijum belo obojen sa crnim oznakama
SKAZALJKA aluminium crno plastificiran
ZAŠTITA IP 54 EN 60529
NAČIN PORUČIVANJA Ø160 G1/2 (0÷10) MRL Kl.0,6
DODATNE OZNAKE -1 manometri sa prigušnicom
/N manometri sa kučištem i poklopcem od nerđajućeg čelika