Manometri u industriji

6 STVARI KOJE MORATE ZNATI PRI IZBORU MANOMETRA

 

 

U potrazi ste za manometrom, a pri velikoj ponudi različitih modela ne znate koji model je potreban vama i vašim potrebama? Objasnićemo na koje stvari trebate obratiti pažnju i kako da odredite koji model vam je potreban.

Manometar je istrument pomoću koga se meri pritisak, odnosno pokazuje razliku između pritiska koji merimo i atmosferskog pritiska. S obzirom da postoje različite vrste pritiska samim tim postoje i različiti modeli manometra. U nastavku teksta navešćemo najbitnije karakteristike u kojima morate razmišljati pri izboru manometra.

IZRADA MANOMETRA

Postoji više različitih faktora koji utiču na izbor materijala za izradu manometra. Neki od faktora koji utiču na materijal izrade su: vrsta fluida, temperatura fluida, temperatura radne okoline, uslovi rada itd.

Vrsta fluida direktno utiče na izbor materijala od kojih će manometar biti izrađen. Ako se manometar nalazi u agresivnoj sredini onda se preporučuje izrada od nerđajućeg čelika. Tipovi manometra koji se izrađuju od nerđajućih materijala su: manometri za prehrambenu, za hemijsku , za naftnu  industriju.

Ukoliko se nalazi u neagresivnoj sredini može se izraditi od kombinacije mesinga i crnog plasificiranog čelika. Tipovi manometra koji se izrađuju od takvog materijala su: standardni manometar.

Za merenje gustih i zaprljanih fluida se koriste manometri sa membranskim separatorom. Membranski separatoje se sastoji od dve prirubnice i elastične membrane. Elastična membrana je mesingana ili nerđajuća metalna pločica koja je postavljena između dve prirubnice. Pod uticajem pritiska dolazi do pomeranja pločice, koje se prenosi na manometar.

Povišena temperatura fluida i radne okoline utiču na rad manometra. Uticaj toplog radnog fluida se eliminiše ili smanjuje ugradnjom kompenzacione cevi između manometra i instalacije. To je savijena metalna cev na koji se nalaze priključci, jedan se pričvšćuje manometar a drugi kraj na instalaciju .

VELIČINA MANOMETRA

Postoje manometri različitih veličina, odnosno prečnika. Dimenzije se kreću od 40 do 250 mm. Najčešće veličine svih vrsta manometara su: ø40,ø50, ø63, ø80, ø100, ø160 i ø250 mm. Prečnik manometra razlikuje se od modela do modela, neki modeli su ponuđeni u različitim veličinama dok neki imaju samo u nekim određenim veličinama.

Navešćemo standardne veličine za neke tipove manometra: kontaktni manometar – 160mm; manometri punjeni glicerinom –  63, 100,160 mm; manometar sa livenim kućištem . 250mm; manometar za guste i zaprljane fluide – 63, 80,100,160 mm; manometar za mazut – 63, 80,100,160 mm; manometri za hemijsku industriju – 63, 80,100,160 mm; standardni manometar – 40, 50, 63, 80, 100, 160 mm; manometar za zavarivanje – 50,63 mm; manometar za prehrambenu industriju – 40, 50, 63, 80,100,160 mm; manometar za rashladnu tehniku – 63, 80,100,160 mm.

OPSEG MERENJA MANOMETRA

Najviši radni pritisak fluida treba da bude u zoni druge trećine skale (opsega pokazivanja) manometra. Kod viših pulsirajućih pritisaka fluida, područje merenja mora biti u prvoj polovini skale. Na primer, ako je maksimalni radni pritisak 10 bara, bira se manometar opsega od 16 bara.

KLASA TAČNOSTI PRI MERENJU

Klasa tačnosti predstavlja dozvoljeni procenat greške na celom opsegu merenja manometra. Zavisi od tipa i veličine manometra.

Ø40, Ø50,mm – klasa 2,5%

Ø63, Ø80 ,Ø 100, Ø160  mm – klasa 1,6% i 2,5%

Ø80, Ø100, Ø160 mm – klasa 1%

Ø160 mm – klasa 0.6%

IZLOŽENOST VIBRACIJAMA I PULSIRANJU PRITISKA

Ukoliko je merilo, odnosno manometar, izložen vibracijama ili pulsiranju pritiska, u tom slučaju trebate izabrati manometar koji je punjen glicerinom i sa ugrađenom prigušnicom. U slučaju mehaničkih vibracija preporučuje se ugradnja membranskih kapilarnih manometara.

POLOŽAJ I NAVOJ PRIKLJUČKA

Položaj priključka može biti donji (radijalni) po obodu kućišta ili leđni (aksijalni) iza u osi kazaljke.

Kada je u putanju navoj priključka, u Evropi se najčešće koristi “Whitworth”-ov navoj, ukoliko je cilindrični ima oznaku “G” a ukoliko je samozaptivajući (konusni) ima oznaku “R”. Dok se u Sjedinjenim Američkim Državama koristi NPT navoj. Navoj takođe može da bude i metrički M.

Standardne veličine zavise od veličine manometara, a najčešće se koriste 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”.

PONUDA MANOMETARA

Kompanija “Fadip – Merna Tehnika” u svojoj ponudi ima veliki broj različitih modela manometara za različite namene i potrebe. Na njihovom sajtu možete pronaći ponudu i informacije o svakom tipu manometra.

Ukoliko vam budu potrebne dodatne informacije, budite slobodni da kontaktirate njihovo stručno osoblje koje će odgovoriti na sva vaša pitanja i zahteve.