Dvo ventilski blok

Namenjeni zatvaranju pritiska od manometra, agresivnih tečnih i gasovitih fluida.
NAZIVNI PRITISAK: 400 bar
TEMPERATURA: radnog fluida do 240C
PRIKLJUČAK: 1/4” BSP(NPT) …. 1/2” BSP (NPT)
nerđajući čelik