Industrijska creva za komprimovani vazduh

 

195AT

NAZIV 195AT
PRIMENA Komprimovani vazduh za pneumatske alate i farbanje.
RADNI PRITISAK 20 bar
VELIČINE (6÷25) mm
TEMPERATURA -20°C ÷ +60°C

185AA

NAZIV 185AA
PRIMENA Komprimovani vazduh i opšta industrijska namena.
RADNI PRITISAK 20 bar
VELIČINE (6÷25) mm
TEMPERATURA -10°C ÷ +60°C

155AA

NAZIV 155AA
PRIMENA Komprimovani vazduh za pneumatske alate i farbanje.
RADNI PRITISAK 20 bar
VELIČINE (6÷25) mm
TEMPERATURA -20°C ÷ +60°C

140AK

NAZIV 140AK
PRIMENA Komprimovani vazduh visokih pritiska u teškim uslovima rada.
RADNI PRITISAK 40 bar
VELIČINE (13÷102) mm
TEMPERATURA -30°C ÷ +80°C

132AE

NAZIV 132AE
PRIMENA Komprimovani vazduh visokih pritiska u teškim uslovima rada.
RADNI PRITISAK 80 bar
VELIČINE (38, 51) mm
TEMPERATURA -40°C ÷ +150°C

165AA

NAZIV 165AA
PRIMENA Kod vazdušnih kočnica.
RADNI PRITISAK 10 bar
VELIČINE (11, 13) mm
TEMPERATURA -40°C ÷ +70°C

166AA

NAZIV 166AA
PRIMENA Kod železničkih vazdušnih kočnica.
RADNI PRITISAK 20 bar
VELIČINE (13÷35) mm
TEMPERATURA -25°C ÷ +65°C

PA11, PA12 – poliamidne cevi

NAZIV PA11, PA12 – poliamidne cevi
PRIMENA Pneumatske instalacije.
RADNI PRITISAK (9÷63) bar
VELIČINE (1÷34) mm
TEMPERATURA -40°C ÷ +80°C

PU – poliuretanske cevi

NAZIV PU – poliuretanske cevi
PRIMENA Pneumatske instalacije.
RADNI PRITISAK (4÷19) bar
VELIČINE (1.5÷12) mm
TEMPERATURA -40°C ÷ +60°C