Industrijska creva za tehničke gasove

 

076AE

NAZIV 076AE
PRIMENA Kiseonik kod zavarivanja.
RADNI PRITISAK 20 bar
VELIČINE (6÷10) mm
TEMPERATURA -25°C ÷ +80°C

076AH

NAZIV 076AH
PRIMENA Acetilen kod zavarivanja.
RADNI PRITISAK 20 bar
VELIČINE (6÷10) mm
TEMPERATURA -25°C ÷ +80°C

076AI

NAZIV 076AI
PRIMENA Propan butan kod zavarivanja.
RADNI PRITISAK 20 bar
VELIČINE (6÷10) mm
TEMPERATURA -30°C ÷ +80°C