Kako izabrati pravi manometar?

Kako izabrati pravi manometar

Za pravilno definisanje manometara je potrebno da znamo u kakvim se uslovima odvija eksploatacija kao i osnovne tehničke karakteristike manometra.
Najbitnije karakteristike za definisanje su:

– opseg merenja, najviši radni pritisak fluida treba da bude u zoni druge trećine skale (opsega pokazivanja) manometra. Kod viših pulsirajućih pritisaka fluida, područje merenja mora biti u prvoj polovini skale. Na primer ako je maksimalni radni pritisak 10 bara, bira se manometar opsega od 16 bara.

– Prečnik – veličina manometra. Standardne dimenzije su ø40,ø50, ø63, ø80, ø100, ø160 i ø250 mm

– Klasa tačnosti (procenat dozvoljene greške na celom opsegu merenja)
– Ø 40mm…………………………………….kl.2,5%
– Ø50, Ø63, Ø80 (Ø 100) mm………kl.1,6% i kl.2,5%
– Ø100, Ø160 mm………….…kl.1% i kl.1,6%

– Položaj priključka može biti:
– radijalni/donji, po obodu kućišta
– aksijalni/leđni, iza u osi kazaljke

– Navoj priključka (U Evropi se najčešće upotrebljava cevni tzv. “Whitworth”-ov navoj sa oznakama G (ako je cilindrični) i R (ako je konusni/samozaptivajući) dok se u SAD koristi NPT navoj.) Standardne veličine zavise od veličine manometara. Najčešće upotreabljavani su: 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2” . Navoj takođe može da bude i metrički M.

– Da li je merilo izloženo vibracijama i pulsiranju pritiska. U tom slučaju merilo treba da bude punjeno glicerinom i sa ugrađenom prigušnicom. U slučaju mehaničkih vibracija preporučuje se ugradnja membranskih kapilarnih manometara.

– Vrsta fluida direktno utiče na izbor materijal izrade. Ako se manometar nalazi u agresivnoj sredini onda se preporučuje izrada manometara od nerđajućeg materijala.

– Za merenje gustih i zaprljanih fluida se koriste manometri sa membranom

– Povišena temperatura fluida i radne okoline remete deklarisane karakteristike manometara. Uticaj toplog radnog fluida T<150ºC se eliminiše ili smanjuje ugradnjom kompenzacione cevi, sifona, između manomtra i instalacije.

– Ako merilo treba da bude dodatno provereno može se izvršiti provera u zvanično akreditovanoj laboratoriji sa izdavanjem sertifikata i markice na proizvodu.