Kontaktni manometri


Namenjeni kontroli i regulaciji pritiska neagresivnih, tečnih i gasovitih fluida u pogonskim uslovima okoline
MKR – manometar kontaktni radijalni

 

KONSTRUKCIONA IZVEDBA EN 837-1
NAZIVNI PREČNICI 160 mm
KLASA TAČNOSTI 1.0%, 1.6%, 2.5%
MERNI OPSEG DN160 -1..0..1600 bar
OPTEREĆENJE 75% do pune skale kratkotrajno do 100 bara 1.3x od pune skale iznad 100 bara 1.15x od pune skale
TEMPERATURA okoline -20 ÷ 60 C
radnog fluida do 60 C
PRIKLJUČAK radijalna (od dole) izvedba od mesinga, navoj prema zahtevu
KUĆIŠTE čelik crno plastificiran ili nerđajući čelik
POKLOPAC aluminijumski odlivak crno plastificiran ili nerđajući čelik sa pleksiglasom
MERNI SISTEM burdonova cev ili cevna opruga od legure bakra
PRENOSNI MEHANIZAM od mesinga
BROJČANIK aluminium belo obojen sa crnim oznakama
SKAZALJKA aluminium crno plastificiran
ZAŠTITA IP 54 EN 60529
NOMINALNI NAPON 380 VAC/0.7A ili 220 ,24 VAC /6A
KONTAKT magnetni sa jedan ili dva kontakta sa NO (normalno otvoren)
ili sa NC (normalno zatvoreni)
NAČIN PORUČIVANJA Ø160 G1/2 (0÷10) MKR/A Kl.1,6
DODATNE OZNAKE -1 manometri sa prigušnicom
/A manometri sa dva kontakta
/B manometri sa jednim kontaktom
/PN manometri sa prirubnicom
/N nerđajuće kućište