Manometri sa livenim kućištem


Namenjeni spoljnoj ugradnji, otporni na atmosferske uticaje
MRL – manometar radijalni liveni
KONSTRUKCIONA IZVEDBA EN 837-1
NAZIVNI PREČNICI 250 mm
KLASA TAČNOSTI 1.0%,1.6%, 2.5%
MERNI OPSEG DN250 -1..0..1000 bar
OPTEREĆENJE 75% do pune skale kratkotrajno do 100 bara 1.3x od pune skale iznad 100 bara 1.15x od pune skale
TEMPERATURA okoline -20 ÷ 60 C
radnog fluida do 60 C
prema zahtevu i do 150 C
PRIKLJUČAK radijalna (od dole) izvedba od mesinga, navoj prema zahtevu
KUĆIŠTE aluminijumski liv crno plastificiran
POKLOPAC aluminijumski odlivak crno plastificiran sa staklom
MERNI SISTEM burdonova cev ili cevna opruga od legure bakra
PRENOSNI MEHANIZAM od mesinga
BROJČANIK aluminijum belo obojen sa crnim oznakama
SKAZALJKA aluminium crno plastificiran
ZAŠTITA IP 54 EN 60529
NAČIN PORUČIVANJA Ø250 G1/2 (0÷10) MRL Kl.1,6