Manometri za guste i zaprljane fluide za hemijsku industriju


Namenjeni merenju pritiska u sistemima skladištenja i transporta mazuta u zavisnosti od uslova rada sa ili bez glicerinskog punjenja
MRN (M÷H) – manometar radijalni čelični sa membranom
KONSTRUKCIONA IZVEDBA EN 837-3
NAZIVNI PREČNICI 63, 80,100,160 mm
KLASA TAČNOSTI 1.6%, 2.5%
MERNI OPSEG DN63, DN80 -1..0..40 bar
DN100, DN160 -1..0..250
OPTEREĆENJE 75% do pune skale kratkotrajno do 100 bara 1.3x od pune skale iznad 100 bara 1.15x od pune skale
TEMPERATURA okoline -20 ÷ 60 C
radnog fluida do 60 C
prema zahtevu i do 150 C
PRIKLJUČAK radijalna (od dole) izvedba od nerđajućeg čelika, navoj prema zahtevu
KUĆIŠTE nerđajući čelik
POKLOPAC plastični odlivak ili nerđajući čelični lim sa staklom
MERNI SISTEM burdonova cev ili cevna opruga od legure bakra bourdon
PRENOSNI MEHANIZAM od nerđajućeg čelika
BROJČANIK aluminium belo obojen sa crnim oznakama
SKAZALJKA aluminium crno plastificiran
ZAŠTITA IP 32 / IP 54 EN 60529
NAČIN NARUČIVANJA Ø100 R1/2 (0÷40) MRN (M÷H)N Kl.1,6
DODATNE OZNAKE /G manometri punjeni glicerinom
PRENOSNIK PRITISKA elastična membrana između dve čelične pocinkovane prirubnice
PUNJENJE glicerin, za temperature ispod 0C -silikonsko ulje