Manometri za prskalice punjeni glicerinom

 

Namenjeni merenju pritiska neagresivnih, tečnih fluida u otežanim uslovima rada pri pulsiranju radnig pritiska ili pri spoljašnjoj vibraciji instrumenta.
MRG – manometar radijalni glicerinski
MAG – manometar aksijalni glicerinski

 

KONSTRUKCIONA IZVEDBA: EN 837-1
NAZIVNI PREČNICI:  63 mm
KLASA TAČNOSTI: 1.6%
MERNI OPSEG: DN63 0..16 bar, 0..25 bar
OPTEREĆENJE: 75% do pune skale
kratkotrajno do 100 bara 1.3x od pune skale iznad 100
bara 1.15x od pune skale
TEMPERATURA okoline -20 ÷ 60 C
radnog fluida do 60 C
PRIKLJUČAK Aksijalna (od nazad) ili radijalna (od dole)
izvedba od mesinga, navoj prema zahtevu
KUĆIŠTE nerđajući čelik
POKLOPAC nerđajući čelični lim sa staklom
MERNI SISTEM burdonova cev ili cevna opruga od legure bakra
PRENOSNI MEHANIZAM od mesinga
BROJČANIK aluminium belo obojen sa crnim oznakama
SKAZALJKA aluminium crno plastificiran
ZAŠTITA IP 65 EN 60529
NAČIN PORUČIVANJA Ø63 G1/4 (0÷16/5/10) MRG Kl.1,6
DODATNE OZNAKE -1 manometri sa prigušnicom
/PN manometri sa prirubnicom
PUNJENJE glicerin, za temperature ispod 0C silikonsko ulje