Membranski prenosnik pritiska sa navojnom konekcijom

Namenjeni prenoska pritiska gustih, zaprljanih ili agressivnih medija u prehrambenoj industriji.
NAZIVNI PRITISAK: 0…600 bar
TEMPERATURA: radnog fluida do 80C
PRIKLJUČAK: 1/4” BSP(NPT), 1/2” BSP (NPT)
MEMBRANA: Nerđajući čelik