Manometri za teške uslove rada

 

Namenjeni merenju pritiska u izuzetnim teškim uslovima rada glicerinskog punjenja MRČ (M÷HK) N-3m
-manometar radijalni čelični sa membranom i kapilarnim prenosnikom

 

KONSTRUKCIONA IZVEDBA: EN 837-3
NAZIVNI PREČNICI: 63,80,100,160 mm
KLASA TAČNOSTI: 1.6%, 2.5%
MERNI OPSEG: DN100, DN160 -1..0..250
OPTEREĆENJE: 75% do pune skale
kratkotrajno do 100 bara 1.3x od pune skale
iznad 100 bara 1.15x od pune skale
TEMPERATURA okoline -20 ÷ 60 C
radnog fluida do 60C, prema zahtevu i do 150C
PRIKLJUČAK radijalna (od dole)
izvedba od mesinga, navoj prema zahtevu
KUĆIŠTE čelik crno plastificiran
POKLOPAC plastični odlivak ili čelični lim crno obojen sa staklom ili
nerđajući čelični lim sa staklom
MERNI SISTEM burdonova cev ili cevna opruga od legure bakra
PRENOSNI MEHANIZAM od mesinga
BROJČANIK aluminium belo obojen sa crnim oznakama
SKAZALJKA aluminium crno plastificiran
ZAŠTITA IP 32 / IP 65 EN 60529
NAČIN PORUČIVANJA Ø100 R1/2 (0÷40) MRČ (M÷HK) N-3m Kl.1,6
DODATNE OZNAKE /N manometri sa kučištem i poklopcem od nerđajućeg čelika
/L manometri sa livenim kučištem i poklopcem
/G manometri punjeni glicerinom
PUNJENJE glicerin, za temperature ispod 0C silikonsko ulje
PRENOSNIK PRITISKA elastična membrana između dve čelične pocinkovane prirubnice