Standardni manometri punjeni glicerinom

Namenjeni merenju pritiska neagresivnih, tečnih i
gasovitih fluida u otežanim uslovima rada pri pulsiranju
radnig pritiska ili pri spoljašnjoj vibraciji instrumenta
MRG – manometar radijalni glicerinski,
MAG – manometar aksijalni glicerinski

 

KONSTRUKCIONA IZVEDBA: EN 837-1
NAZIVNI PREČNICI: 40,50,63, 80,100,160 mm
KLASA TAČNOSTI: 1.0%, 1.6%, 2.5%
MERNI OPSEG: DN40,DN50  -1 ..0..60 bar

DN63, DN80 -1..0..600 bar
DN100, DN160 -1..0..1600 bar

OPTEREĆENJE: -DN40,DN50,DN63 ,  3/4 pune skale, flukturiajuće 2/3x pune skale ,  kratkotrajno do pune skale

-DN80,DN100 i DN160  ,do pune skale , flukturiajuće 0.9x pune skale ,  kratkotrajno do  1.3x pune skale

TEMPERATURA okoline -20 ÷ 65 C
radnog fluida do 60 C
prema zahtevu i do 150 C
PRIKLJUČAK aksijalna (od nazad) ili radijalna (od dole) izvedba od mesinga, navoj prema zahtevu
KUĆIŠTE nerđajući čelik, sa sigurnosnim otvorom od pozadi za rasterećenje pritiska
POKLOPAC nerđajući čelični lim sa običnim ,sigurnosnim staklom  ili plastičnim odlivkom,  tip zatvaranja presovan ili „bayonet“
MERNI SISTEM burdonova cev ili cevna opruga od legure bakra
PRENOSNI MEHANIZAM od mesinga
BROJČANIK aluminium belo obojen sa crnim oznakama
SKAZALJKA aluminium crno plastificiran
ZAŠTITA IP 65 i  IP 66  EN 60529
NAČIN PORUČIVANJA Ø100 G1/2 (0÷10) MRG Kl.1,6
DODATNE OZNAKE -1 manometri sa prigušnicom
/PN manometri sa prirubnicom
PUNJENJE glicerin, 99.7 %