Temperaturni senzori CT 25


Senzor temperature tipa CT-25 je dizajniran za merenje temperature tečnih i gasovitih medija u opsegu od -40 do +100°C. Kućište senzora i vlažni delovi su izrađeni od nerđajućeg čelika.
Dostupni električni priključci su ugaoni konnektor DIN EN 175301-803 ili konektor M12k1.

 

OPSEG MERENJA: Pt100: -40 … 100°C
PREČNIK SENZORA: 4 , 6, 8 mm
KLASA TAČNOSTI: ±0.3 C
TIP SENZORA: Pt100
KUĆIŠTE: Plastika / 316 nerđajući čelik
ZAŠTITA: IP65/IP67