Temperaturni senzori za visoke temperature CT TC


Senzori temperature CT C,CT U se nude kao termoparovi. Termoparovi su napravljeni od dva različita provodnika spojena na kraju.
Temperaturna razlika je – između spoja, postavljenog u mernoj tački (vrući spoj), i krajeva žice (hladni spoj), generišu napon proporcionalno razlici temperature između ovih spojeva.
Termoparovi su pogodni za merenje visokih temperatura, do 1700°C.

 

OPSEG MERENJA: J,K,S,B : … 1700°C
PREČNIK SENZORA: 10 , 15, 24 mm
KLASA TAČNOSTI: 1.0% , 2.0%
TIP SENZORA: J,K,S,B
KUĆIŠTE: Aluminium / toplotno otporni nerđajući čelik
SERTIFIKAT O OTPORNOSTI NA EKSPLOZIJU: ATEX Exia
ZAŠTITA: IP66