Transmiter temperature PT-25


Transmiter temperature tipa PT-25 je dizajniran za merenje temperature tečnih i gasovitih medija u opsegu od -50 do +100°C.
Signal otpora sa RTD elementa se pretvara u standardni izlazni signal 4…20mA.
OPSEG MERENJA: -50 … 100°C
IZLAZNI SIGNAL: 4…20 mA
KLASA TAČNOSTI: ±1%
TIP SENZORA: RTD -Termički otporni senzor
KUĆIŠTE: 316 nerđajući čelik
TEMPERATURA: ambijenta: -40.. 85C
max mediuma: -40.. 120C
ZAŠTITA IP65/IP67