Vizija organizacije je da se pozicioniramo kao lider u proizvodnji i prodaji analognih merila pritiska i temperature na domaćem i regionalnom tržištu. Istovremeno želimo da naši proizvodi svojim kvalitetom i prepoznatljivošću budu prisutni na tržištu Jugoistočne Evrope.