WW-11ALW


Pokazivač WW-11ALW se može koristiti sa bilo kojim uređajem sa izlaznim signalom od 4…20 mA.
Indikatoru nije potrebno spoljno napajanje.

 

 

 

GREŠKA POKAZIVANJA: 0.2%
OPSEG POKAZIVANJA: -99999…99999
IZLAZNI SIGNAL: 4…20 mA
PAD NAPONA: 3V
AMBIJENTALNA TEMPERATURA:  -30.. 80C
ZAŠTITA: IP66