WW-11N


Pokazivač WW-11N se može koristiti sa bilo kojim uređajem sa izlaznim signalom od 4…20 mA.
Pokazivaču je potrebno spoljno napajanje.

 

 

 

GREŠKA POKAZIVANJA: 0.2%
OPSEG POKAZIVANJA: -999…9999
IZLAZNI SIGNAL: 4…20 mA
PAD NAPONA: max. 6.5V
AMBIJENTALNA TEMPERATURA:  -30.. 50C
ZAŠTITA: IP65