WW-45


Pokazivač WW-45 se može koristiti sa bilo kojim uređajem sa izlaznim signalom od 4…20 mA i koji ima električni priključak prema DIN EN 175301-803.
Indikatoru nije potrebno spoljno napajanje.

 

 

 

GREŠKA POKAZIVANJA: 0.2%
OPSEG POKAZIVANJA: -999…9999
IZLAZNI SIGNAL: 4…20 mA
PAD NAPONA: max. 6V
AMBIJENTALNA TEMPERATURA:  0.. 70C
ZAŠTITA: IP65