Manometri za guste i zaprljane fluide


Namenjeni merenju pritiska u gustih i zaprljanih fluidau zavisnosti od uslova rada sa ili bez glicerinskog punjenja
MRČ (M÷H) – manometar radijalni čelični sa membranom
KONSTRUKCIONA IZVEDBA EN 837-3
NAZIVNI PREČNICI 63, 80,100,160 mm
KLASA TAČNOSTI 1.6%, 2.5%
MERNI OPSEG DN63, DN80 -1..0..40 bar
DN100, DN160 -1..0..250
OPTEREĆENJE 75% do pune skale kratkotrajno do 100 bara 1.3x od pune skale iznad 100 bara 1.15x od pune skale
TEMPERATURA okoline -20 ÷ 60 C
radnog fluida do 60 C, prema zahtevu i do 150 C
PRIKLJUČAK radijalna (od dole) izvedba od mesinga, navoj prema zahtevu
KUĆIŠTE čelik crno plastificiran
POKLOPAC plastični odlivak ili čelični lim crno obojen sa staklom ili nerđajući čelični lim sa staklom
MERNI SISTEM burdonova cev ili cevna opruga od legure bakra
PRENOSNI MEHANIZAM od mesinga
BROJČANIK aluminium belo obojen sa crnim oznakama
SKAZALJKA aluminium crno plastificiran
ZAŠTITA IP 32 / IP 54 EN 60529
NAČIN PORUČIVANJA Ø100 R1/2 (0÷40) MRČ (M÷H) Kl.1,6
PRENOSNIK PRITISKA elastična membrana između dve čelične pocinkovane prirubnice
PUNJENJE glicerin, za temperature ispod 0C -silikonsko ulje