Standardni manometri


Standardni manometri su namenjeni merenju pritiska neagresivnih, tečnih i gasovitih fluida u pogonskim uslovima okoline.
MRČ – manometar radijalni čelični,
MAČ – manometra aksijalni čelični
KONSTRUKCIONA IZVEDBA: EN 837-1
NAZIVNI PREČNICI: 40, 50, 63, 80, 100, 160 mm
KLASA TAČNOSTI: 1.0%, 1.6%, 2.5%
MERNI OPSEG: DN40, DN50 -1…0…60
DN63, DN80 -1..0..600 bar
DN100, DN160 -1..0..1600 bar
OPTEREĆENJE: -DN40,DN50,DN63 ,  3/4 pune skale, flukturiajuće 2/3x pune skale ,  kratkotrajno do pune skale

-DN80,DN100 i DN160  ,do pune skale , flukturiajuće 0.9x pune skale ,  kratkotrajno do  1.3x pune skale

TEMPERATURA okoline -20 ÷ 60 C
radnog fluida do 60 C
prema zahtevu i do 150 C
PRIKLJUČAK aksijalna (od nazad) ili radijalna (od dole) izvedba od mesinga, navoj prema zahtevu
KUĆIŠTE čelik crno plastificiran, ili nerđajući lim
POKLOPAC plastični odlivak ili čelični lim crno plastificiran sa staklom ili nerđajući čelični lim sa staklom
MERNI SISTEM burdonova cev ili cevna opruga od legure bakra
PRENOSNI MEHANIZAM od mesinga
BROJČANIK aluminium belo obojen sa crnim oznakama
SKAZALJKA aluminium crno plastificiran
ZAŠTITA IP 32 / IP 54 EN 60529
NAČIN PORUČIVANJA Ø100 G1/2 (0÷10) MRČ Kl.1,6
DODATNE OZNAKE -1 manometri sa prigušnicom
/N manometri sa kućištem i poklopcem od nerđajućeg materijala
/PN manometri sa prirubnicom